Vysokoškolský šport oslávil 90. výročie

23.10.2009

     Podpredseda vlády a ministra školstva SR Ján Mikolaj sa zúčastnil na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti osláv 90. výročia vysokoškolského športu na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. V rámci tohto významného podujatia si prezval pamätnú plaketu z rúk prezidenta Slovenskej asociácie univerzitného športu Antona Znášika.

    „Našou spoločnou snahou by malo byť najmä vytvorenie optimálnych podmienok pre šport a telesnú výchovu na vysokých školách s cieľom umožniť čo najväčšiemu počtu vysokoškolákov zapojiť sa do telovýchovných a športových aktivít, a to nielen v rámci vyučovacieho procesu, ale aj mimo neho", zhodnotil spoluprácu vysokých škôl, ministerstva školstva, Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej asociácie univerzitného športu vo svojom prejave minister školstva SR Ján Mikolaj. Vysoké školy  majú vďaka operačnému programu Výskum a vývoj možnosť využiť na rozvoj športu, modernizáciu a rekonštrukciu telocviční, športovísk či jedální aj finančnú pomoc z eurofondov.  

     S prejavmi na slávnostnom  zasadnutí vystúpili aj rektor UK, zástupcovia medzinárodných federácii vysokoškolského športu Federation Internationale du Sport Universitaire a European University Sports Association, rovnako ako aj zástupcovia z Českej republiky, Maďarska a Poľska.

     Vysokoškolský šport začal písať svoju históriu krátko po založení UK v Bratislave v roku 1919 na podnet učiteľov a študentov Lekárskej fakulty a prvým športom bol tenis.

Fotogaléria

Bratislava 23. október 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku