Vysokoškolský šport oslávi 90. výročie

22.10.2009

     Podpredseda vlády a ministra školstva SR Ján Mikolaj sa dňa 23. októbra 2009 zúčastní na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti osláv 90. výročia vysokoškolského športu na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. V rámci tohto významného podujatia si prevezme pamätnú plaketu z rúk prezidenta Slovenskej asociácie univerzitného športu Antona Znášika. Slávnostného zasadnutia sa zúčastnia aj rektor UK, zástupcovia medzinárodných federácii vysokoškolského športu Federation Internationale du Sport Universitaire a European University Sports Association, ako aj ČR, Maďarska, Poľska.

    Vysokoškolský šport začal písať svoju históriu krátko po založení UK v Bratislave v roku 1919 na podnet učiteľov a študentov Lekárskej fakulty. Vďaka operačnému programu Výskum a vývoj, majú vysoké školy možnosť využiť na rozvoj športu, modernizáciu a rekonštrukciu telocviční, športovísk či jedální aj finančnú pomoc z eurofondov.

   Slovenská asociácia univerzitného športu koordinuje a zabezpečuje rozvoj vysokoškolského športu na všetkých výkonnostných úrovniach. Svoje miesto v štruktúre slovenských športových organizácií si získala asociácia zabezpečovaním účasti športovcov na svetových univerziádach, ktoré sú po olympijských hrách druhými najmasovejšími športovými súťažami.

Miesto a čas: Aula FTVŠ UK v Bratislave, Nábrežie Arm. Gen. L. Svobodu 9, 23. októbra 2009, o 10.00 hod.

Bratislava 22. október 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku