Navigácia

Vysokoškoláci môžu vycestovať do zahraničných podnikov

     Túto možnosť im prináša národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Majú tak jedinečnú príležitosť prihlásiť sa na exkurzie do podnikov v takmer celej Európe. Šancu má približne 300 študentov tzv. perspektívnych študijných programov, napríklad výrobní technici, materiáloví inžinieri, chemici či študenti informatiky.
     Výber konkrétneho podniku či krajiny pritom závisí priamo na predstave a potrebách fakulty či študentov. Či už sa vyberú na exkurziu do Českej republiky, Rakúska, Poľska, Maďarska, Nemecka, Talianska, Slovinska či Chorvátska, môžu sa zoznámiť s výrobným procesom a s prevádzkou renomovaných firiem a spoznajú skutočné pracovné podmienky v zahraničí. Vedomosti a skúsenosti priamo z praxe tak môžu priniesť na Slovensko a možno im pomôžu lepšie sa zamestnať.
     Doposiaľ mohli študenti v rámci projektu navštíviť len podniky na Slovensku. Do konca júla 2015 už takéto exkurzie absolvovalo 3 223 študentov, ktorí sa zúčastnili 117 exkurzií do 115 podnikov.
     Záujemcovia o exkurziu v zahraničnom podniku sa môžu prihlásiť na www.vysokoskolacidopraxe.sk do konca augusta.
 
     Cieľom národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti “ je posilnenie systémového prepojenia vysokých škôl s podnikovou sférou tak, aby absolventi vysokých škôl mohli nadobudnuté kompetencie využiť v podnikovej praxi, s pozitívnymi dopadmi na hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky