Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.

Dátum skončenia komplexnej akreditácie: 19. marca 2010

Rozhodnutie o priznaní práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul

Rozhodnutie o pozastavení práva udeľovať absolventom študijného programu akademický titul

Rozhodnutie o priznaní práva na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku