Vyšlo nové číslo Učiteľských novín

03.09.2014
   V prvom po prázdninovom čísle Učiteľských novín, ktoré vydáva Štátny inštitút odborného vzdelávania sa v úvodníku prihovára čitateľom spisovateľ Ľuboš Jurík.
     Záujemcovia v ňom nájdu okrem iného príhovor ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Pellegriniho k novému školskému roku či rozhovor s riaditeľom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Košiciach PhDr. Jozefom Ihnacíkom, PhD., autorom stoviek článkov, štúdií, rozhlasových a televíznych relácií o psychickom zdraví našich žiakov a celkovej duševnej kondícii mladej generácie u nás. Profesor Miron Zelina sa zamýšľa nad novým smerovaním nášho školstva v príspevku: Nový školský rok, nový minister, nové výzvy.
   Ing. Renata Majerníková, PhD. zo ŠIOV-u hodnotí doterajšie výsledky národného projektu Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov, v rámci ktorého na podporu ktorého vychádzajú aj UN. Zo starých remesiel na našom území predstavuje PhDr. Vladimír Segeš, CSc. tradície knihárstva.
    Učiteľské noviny sa vracajú ku koncoročnému 130. výročiu jednej z najstarších odborných škôl v strednej Európe – k výročiu Strednej odbornej vinársko-ovocinárskej školy v Modre. O stredných odborných učilištiach vo svete píše Vladimíra Komorovská.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku