Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov: 627

pdf Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie OPV/K/TP/2011-4 Technická pomoc OPV pre Cieľ Konvergen...

Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie OPV/K/TP/2013-2 Technická pomoc OPV pre Cieľ Konvergen...

...jektov » Národné projekty » Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie č. OPVaV/K/RKZ/NP/2012-1 Národný informačný systém pod...

...schválených národných projektov » Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie č. OPVaV/K/RKZ/NP/2015-2 Národný informačný systém pod...

» MINEDU » Aktualizácia » Aktuality » Vyhlásenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaplovič...

docx, 15.15 kB

Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie OPV/K/TP/SORO/2013-1 Technická pomoc pre OPV Cieľ Konv...

pdf Vyhlásenie SKVH k publikovaniu v predátorských časopisoch a v predátors...

docx,

... o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2012 » Vyhlásenie výsledkov na poskytnutie finančných prostriedkov v rámci roz...

...výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. písomné vyzvania vyhlásené PO TERMÍNE schválenia príručky Typ súboru: z...

...výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. písomné vyzvania vyhlásené PO TERMÍNE schválenia príručky Typ súboru: z...

...výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. písomné vyzvania vyhlásené PO TERMÍNE schválenia príručky Typ súboru: z...

...výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. písomné vyzvania vyhlásené PO TERMÍNE schválenia príručky Príručka pre ...

...výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. písomné vyzvania vyhlásené PO TERMÍNE schválenia príručky Príručka pre ...

...výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. písomné vyzvania vyhlásené PO TERMÍNE schválenia príručky Príručka pre ...

pdf Vyhlásenie podmienok pre poskytnutie dotácie v rámci projektu – pre fin...

...dávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2012 » Vyhlásenie výsledkov výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií ...

Vyhlásenie podmienok pre poskytnutie dotácie v rámci projektu pre finan...

... o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2014 » Vyhlásenie výsledkov výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančný...

pdf, 2.94 MB

, 22.56 kB

docx, 22.56 kB

, 22.56 kB

...lave ocenení športovci za úspešnú reprezentáciu NŠC v roku 2011.      Vyhlásenie športovca NŠC za rok 2011 sa uskutočnilo za účasti štátneho ...

...dzinárodné zmluvy a dohovory » Krajiny V4 Krajiny V4 - Spoločné vyhlásenie ministrov krajín Vyšegrádskej štvorky zodpovedných za vedu a...

... rámci operačného programu Vzdelávanie. Prihlášku, životopis a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti je potrebné zasielať priebežne na adresu: Min...

... znamená, najmä že - nebude sa už vyžadovať predkladanie vyhlásenia o bezpríznakovosti, - riaditeľ školy môže poskytnúť voľno len v rozsahu u...

...redmetom odborného hodnotenia, prípadne skúsenosti v oblasti ŠF a KF. Vyhlásenie výzvy na hodnotiteľov a následné doplnenie hodnotiteľov do d...

..., ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Ministerstvo školstva tie...

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8 Aktuálna stránka 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • Skočiť na začiatok stránky