Navigácia

Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov: 90

Upozornenie k nostrifikácii vedeckej hodnosti DrSc. Na základe platnej právnej úpravy (§ 10 zákona č. 53/1964 Zb. o u...

...VH) » Predkladanie návrhov a kritériá pre uchádzačov o získanie DrSc. » Odporúčané kritériá pre uchádzačov o vedeckú hodnosť „DrS...

...ké hodnosti Predkladanie návrhov a kritériá pre uchádzačov o získanie DrSc. Predkladanie návrhov a kritériá pre uchádzačov o získanie DrSc. N...

pdf Ing. Mária Omastová, DrSc. - vizitka 588.5 kB 602626

pdf Prof. RNDr. Pavol Povinec, DrSc. - vizitka 590.1 kB 604261

pdf Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - vizitka 564.87 kB 578425

pdf Etický kódex uchádzača o vedeckú hodnosť „DrSc." 308.85 kB 316262

xls Scheme to the application for granting the postgradual degree DrSc. 51 kB 52224

xls Osnova k žiadosti o udelenie vedeckej hodnosti DrSc. aktualizovaná k 3. 7. 2018 55 kB 56320

...ave doktorskej dizertácie na získanie vedeckej hodnosti doktora vied (DrSc.) 333.58 kB 341591

...tránke môžete nájsť informácie o udelených vedeckých hodnostiach DrSc., ako aj menný zoznam uchádzačov o DrSc., ktorých doktorské dizert...

#29924 Univerzita Komenského v Bratislave

pdf,

... a účasti na vedeckej výchove uchádzača o získanie vedeckej hodnosti „DrSc.“ 33.78 kB 34586

rtf Pokyny pre uchádzačov o vedeckú hodnosť „DrSc.“ a pre predsedov komisií pre obhajoby 180.89 kB 185229

...otázkach týkajúcich sa udeľovania vedeckej hodnosti doktor vied (DrSc.) ako nezávislý odborný a poradný orgán. SKVH sa riadi zákono...

... PhD., - Mgr. Milan Chrenko, MSc., - prof. RNDr. Jozef  Masarik, DrSc., - Bc. PhDr. Marek Hajduk, PhD., - prof., Ing. Miloslav Milichovs...

...ovanie ministra v otázkach týkajúcich sa udeľovania vedeckej hodnosti DrSc.      Aj keď sú kritériá na získanie tohto vedeckého titulu náročn...

.... Trenčianska univerzita A. Dubčeka Trenčín - prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. od 28. 6. 2010 - I. funkčné obdobie 6. Vysoká škola Sládkovičovo ...

...ti Cien SAV - za vedeckovýskumnú činnosť      Prof. RNDr. Peter Baláž DrSc. z Ústavu geotechniky SAV za monografiu Mechanochemistry in Nanosc...

...v vysokých škôl. Menovaní do funkcií boli  prof. MUDr. Marián Karvaj, DrSc. z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bra...

...I SR) bude zajtra 27. októbra 2011 hosťom prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.. Témou podujatia sú metamorfózy keramiky - od Vestonickej venuše ...

... Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a novým rektorom Trnavskej univerzity v Trnave sa stane prof. doc...

.... - biologické vedy, mikrobiológia,. 2.  prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. - chemické vedy, biochémia, biotechnológia 3. Ing. Mgr. Martin Fi...

...hD. - biologické vedy, mikrobiológia 2.  prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. - chemické vedy, biochémia, biotechnológia 3. Ing. Mgr. Martin Fi...

...k, CSc. - Dubnický technologický inštitút a prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. - Bratislavská vysoká škola práva. Fotogaléria Bratislava 30. jún...

...embri 2011 na udržanie vysokej úrovne vedeckej hodnosti doktora vied (DrSc.). Fotogaléria Bratislava 30. apríl 2012

...j na dnešnej tlačovej konferencii predstavil prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc., ktorého dočasne poveril výkonom funkcie rektora Trenčianskej uni...

...plovič odovzdal dnes 19. septembra 2012 prof. Ing. Karolovi Polákovi, DrSc. Veľkú medailu sv. Gorazda za celoživotnú vedeckú a pedagogickú pr...

...Hosťami tohto tematického dňa budú doc. RNDr. MUDr. Ing. Peter Celec, DrSc. MPH a RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD. z Ústavu molekulárnej biomedic...

Skočiť na začiatok stránky