Výsledky výberových komisií programov EÚ Erasmus+ a Európsky zbor solidarity

  • Dátum: 20.07.2020

Na základe odporúčania výberových komisií programov EÚ Erasmus+ a Európsky zbor solidarity zverejňujeme výsledky výberových procesov pre projekty predložené k 7. 5. 2020.

Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu.

Rozhodnutie výberovej komisie v rámci programu EÚ Erasmus pre oblasť mládeže

Rozhodnutie výberovej komisie v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku