Výsledky riešenia skončených projektov VEGA

V tejto časti sú publikované dosiahnuté výsledky z úspešne ukončených projektov VEGA v rezorte školstva aj SAV, tak ako ich prezentovali vedúci projektov vo svojich záverečných správach. Správca agendy VEGA neupravuje anotácie dosiahnutých výsledkov. Súčasťou prehľadu je aj zoznam literatúry, v ktorej boli výsledky publikované.

Výročné správy a správy o najvýznamnejších výsledkoch končiacich projektov VEGA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne zverejňuje výročnú správu VEGA, ktorej súčasťou je aj správa o najvýznamnejších výsledkoch dosiahnutých pri riešení projektov VEGA. Jednotlivé komisie VEGA vybrali z financovaných projektov, ktoré ukončili svoje riešenie, niekoľko najlepších projektov, ktorých prehľad a ich anotácie sú k dispozícii na tejto stránke.

Súbory na stiahnutie

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku