Výsledky riešenia skončených projektov VEGA

V tejto časti sú publikované dosiahnuté výsledky z úspešne ukončených projektov VEGA v rezorte školstva aj SAV, tak ako ich prezentovali vedúci projektov vo svojich záverečných správach. Správca agendy VEGA neupravuje anotácie dosiahnutých výsledkov. Súčasťou prehľadu je aj zoznam literatúry, v ktorej boli výsledky publikované.

Výročné správy a správy o najvýznamnejších výsledkoch skončených projektov VEGA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne zverejňuje výročnú správu VEGA a správu o najvýznamnejších výsledkoch dosiahnutých pri riešení projektov VEGA, ktoré jednotlivé komisie VEGA vybrali zo skončených projektov. Ich prehľad spolu s anotáciami sa zverejňujú v tejto správe.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky