Výsledky komplexných akreditácií činností vysokých škôl ukončené v roku 2011

  • Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
  • Vysoká škola v Sládkovičove
  • Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku