Výsledky hodnotenia nových projektov a financovanie projektov VEGA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výsledky hodnotenia nových projektov schválené orgánmi VEGA a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA.

 • Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2021
 • Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2021
 • Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2020
 • Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2019
 • Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2018
 • Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2017
 • Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2016
 • Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2015
 • Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2014
 • Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2013
 • Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2012
 • Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2011
 • Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2010
 • Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2009
 • Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2008
 • Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2007
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku