Výsledky hodnotenia nových projektov a financovanie projektov KEGA

Projekty Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré boli schválené na financovanie v danom roku.

Skočiť na začiatok stránky