Výsledky hodnotenia nových projektov a financovanie projektov KEGA

Projekty Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré boli schválené na financovanie v danom roku.

 • Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2021
 • Výsledky hodnotenia nových žiadostí o dotáciu KEGA na rok 2021
 • Výsledky hodnotenia nových žiadostí o dotáciu a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2020
 • Výsledky hodnotenia nových žiadostí o dotáciu a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2019
 • Výsledky hodnotenia nových žiadostí o dotáciu a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2018
 • Výsledky hodnotenia nových žiadostí o dotáciu a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2017
 • Výsledky hodnotenia nových žiadostí o dotáciu a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2016
 • Výsledky hodnotenia nových žiadostí o dotáciu a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2015
 • Výsledky hodnotenia nových žiadostí o dotáciu a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2014
 • Výsledky hodnotenia nových žiadostí o dotáciu a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2013
 • Výsledky hodnotenia nových žiadostí o dotáciu a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2012
 • Výsledky hodnotenia nových žiadostí o dotáciu a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2011
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku