Výsledky externej časti maturitnej skúšky

09.05.2008

     V dňoch 11. až 27. marca 2008 sa uskutočnil riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2007/2008. Externú časť maturitnej skúšky písalo 60 192 žiakov zo 757 stredných škôl. 
     Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli maturanti na A úrovni priemernú úspešnosť 71,3 %, na B úrovni 60,3 %. V najrozšírenejšom cudzom jazyku - angličtine - mali študenti, ktorí maturovali na A úrovni, v priemere úspešnosť 70,5 %, na úrovni B 61,9 % a na C úrovni 56,4 %. Matematiku zvládli maturanti s priemernou úspešnosťou 60,2 % (A úroveň), respektíve 54,5 % (B úroveň).

Priemerná úspešnosť externej časti maturitnej skúšky (v %)

 

predmet

kraj

BA

TT

TN

NR

ZA

BB

PO

KE

spolu SR

úroveň

SJL

A

71,5

70,7

69,7

67,9

73,9

70,9

74,6

72,4

71,3

B

59,9

60,5

60,9

58,7

61,0

58,1

61,8

60,1

60,3

SJSL

A

72,5

66,7

-

62,5

-

64,7

-

65,9

64,4

B

65,7

55,4

-

55,4

-

56,7

-

59,5

56,3

MJL

A

81,0

68,7

-

75,8

-

66,2

-

69,2

72,0

B

71,5

67,6

-

64,0

-

66,0

-

62,2

65,5

UJL

B

-

-

-

-

-

-

78,5

-

78,5

AJ

A

72,1

69,0

68,8

70,3

72,0

68,8

70,6

70,8

70,5

B

62,0

63,3

62,7

61,4

62,9

60,2

62,4

61,0

61,9

C

56,0

57,2

58,2

57,1

57,8

51,4

53,8

58,3

56,4

NJ

A

74,1

69,3

74,3

72,2

69,4

69,7

77,0

75,8

73,1

B

51,6

55,6

54,3

52,7

52,2

49,5

53,7

53,9

52,9

C

51,8

50,8

48,7

51,6

52,8

49,4

57,1

55,2

52,3

FJ

A

73,6

66,8

69,2

69,4

79,2

69,8

76,6

74,8

72,9

B

59,1

45,6

45,3

62,7

59,8

48,8

62,5

53,5

53,3

C

-

34,3

32,2

-

-

25,8

-

-

32,0

RJ

A

84,0

-

86,7

88,3

88,3

67,9

75,5

79,4

80,4

B

66,1

63,9

78,3

68,7

76,0

63,8

76,9

70,5

71,7

C

72,1

71,9

70,0

77,6

70,2

60,8

73,4

73,6

71,0

ŠJ

A

83,9

87,5

82,4

84,5

81,5

88,4

81,3

77,2

84,1

B

    

73,1

-

63,6

81,2

70,0

TJ

A

53,3

73,6

-

-

-

-

-

69,7

71,0

B

60,4

70,0

-

70,6

83,3

80,0

-

65,8

69,1

C

-

-

-

-

-

13,3

-

-

13,3

M

A

57,6

60,5

61,1

60,3

54,6

59,6

64,9

67,2

60,2

B

55,5

55,2

53,5

52,6

52,7

47,1

59,6

57,2

54,5Bratislava 9. máj 2008     
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku