Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prichádza s novým podcastom pre odborníkov

  • Foto: VÚDPaP
  • Dátum: 21.01.2021

Odborne na slovíčko: Procesné štandardy - čo je ich cieľom? To je názov nového podcastu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) venovanému odborníkom.

logo VÚDPaP
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vydal ešte pred Vianocami metodické usmernenie o procesných štandardoch odborných a odborno-metodických činností.

Čo sú to procesné štandardy a pre koho je určené metodické usmernenie?

Počúvajte v prvom podcaste Odborne na slovíčko, ktorý je určený odborným a pedagogickým zamestnancom na školách a v poradniach, naprieč celým systémom výchovného poradenstva a prevencie. 
Odborne na slovíčko: Procesné štandardy – čo je ich cieľom?
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Zaoberá sa komplex­ným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizá­cie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku psychologickej starostlivosti o de­ti a realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku