Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prichádza s ďalším podcastom Nahlas o deťoch

  • Foto: VÚDPaP
  • Dátum: 13.01.2021

Po prvý raz v novom roku sa z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) prihovárajú na tému o náročnom lockdowne a ako ho zvládnuť.

logo VÚDPaP
V podcaste sa dozviete, či sa dá v období lockdownu spoľahnúť na odbornú pomoc, čo sú procesné štandardy a ako môžu pomôcť rodinám.

Náročný lockdown – ako ho zvládnuť?

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Zaoberá sa komplex­ným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizá­cie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku psychologickej starostlivosti o de­ti a realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku