Výskumnú agentúru čakajú veľké výzvy

  • Dátum: 13.05.2016
     Generálny riaditeľ Výskumnej agentúry (VA) Rastislav Beliansky prijal včera ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana v rámci jeho avizovaných návštev priamo riadených organizácií rezortu.
     Len nedávno vymenovaný riaditeľ VA oboznámil ministra s aktuálnym stavom a aktivitami inštitúcie, ktorá funguje ako sprostredkovateľský orgán nového operačného programu (OP) Výskum a inovácie a súčasne ukončuje a vysporiadava aj dopytovo-orientované projekty OP Výskum a vývoj a OP Vzdelávanie za programové obdobie 2007 – 2013.
     Témou rokovania bol aj prebiehajúci audit existujúcich zmlúv, zmluvných vzťahov a vynaložených finančných prostriedkov agentúry z dôvodu zníženia prevádzkových nákladov, ako aj audit doteraz vyhlásených výziev OP Výskum a inovácie z dôvodu preverenia podmienok a vylúčenia eventuálnej diskriminácie potenciálnych žiadateľov a ich možností pri predkladaní projektov. V tejto súvislosti  generálny riaditeľ VA ministrovi prisľúbil, že v prípade akýchkoľvek zistení bude bezodkladne informovať ministerstvo s navrhnutými riešeniami vzniknutej situácie.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku