Výskumná agentúra vyhlásila výzvu na cestovné granty z Fondu pre bilaterálne vzťahy Grantov EHP a Nórska

04.03.2020

     Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, vyhlásila dňa 3. marca 2020 výzvu na Cestovné granty (BIN BF01), ktorá je financovaná z Fondu pre bilaterálne vzťahy Grantov EHP a Nórska.
     Cieľom výzvy je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine, ktoré umožňujú vzájomnú výmenu skúseností a posilňovanie spolupráce medzi Slovenskom a donorskými štátmi, ktorými sú Nórsko, Lichtenštajnsko a Island. Realizované aktivity v rámci výzvy musia priamo nadväzovať na ciele a výsledky programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP.
     V rámci výzvy je možné sa uchádzať o paušálny príspevok na cestovné náklady a cestovné náhrady na realizáciu bilaterálnych iniciatív s maximálnou výškou príspevku do 3 000 €. Pre výzvu sú aktuálne vyčlenené finančné prostriedky v objeme 30 000 €. Dátum uzavretia výzvy je 31.12. 2020 alebo do vyčerpania uvedenej alokácie.
     Žiadosti o príspevok sa vypĺňajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme e-grant. Viac informácií o výzve je dostupných prostredníctvom webovej stránky: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku