Vyše 12-tisíc deviatakov sa zapojilo do reprezentatívneho monitoringu vedomostí a postojov

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v spolupráci s vybranými školami realizoval monitoring o dištančnom vzdelávaní z pohľadu deviatakov základných škôl a štvrtákov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. V období od 31. mája 2021 do 11. júna 2021 sa do monitoringu zapojilo vyše 12 000 žiakov zo 476 škôl.

logo NÚCEM

Cieľom bolo získať spätnú väzbu od žiakov, na základe ktorej je možné vyhodnotiť dopad dištančného vzdelávania na úroveň vedomostí vybranej populácie žiakov na Slovensku. Získané dáta zároveň poskytnú dôležité podklady pre nastavenie vzdelávacieho obsahu v najbližších školských rokoch.

Žiaci počas monitoringu vypĺňali postojové dotazníky zamerané na hodnotenie priebehu dištančného vzdelávania z ich pohľadu. Následne riešili vedomostné testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry. Vypĺňanie dotazníkov a testov prebiehalo elektronicky prostredníctvom školských počítačov.

NÚCEM poskytne do 30. júna 2021 každej zapojenej škole výsledky z jednotlivých testov na úrovni žiaka, školy a celkového priemeru reprezentatívnej vzorky, ktoré budú pre každú školu prístupné prostredníctvom platformy EduPage.

Testy ani dotazníky, ktoré boli použité pri realizácii monitoringu, nebudú zverejnené, pretože slúžia ako výskumný nástroj, ktorý je súčasťou dlhodobého výskumného zámeru.

Výsledky monitoringu spracované na úrovni celého Slovenska plánuje NÚCEM zverejniť v septembri 2021.

Všetkým zapojeným školám a žiakom ďakujeme za veľmi ústretovú spoluprácu a poskytnutie cennej spätnej väzby.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky