Výročné správy

     Výročné správy sa vypracúvajú a uverejňujú povinne na základe uznesenia vlády č. 1189 z 19. decembra 2001.
     Povinnosť vypracovať a zverejniť každoročne výročnú správu sa týka všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy.

 • Informácia o termínoch verejných odpočtov organizácií MŠVVaŠ SR za rok 2015
 • Informácia o termínoch verejných odpočtov organizácií MŠVVaŠ SR za rok 2014
 • Výročné správy za rok 2014
 • Informácia o termínoch verejných odpočtov organizácií MŠVVaŠ SR za rok 2013
 • Výročné správy za rok 2013
 • Informácia o termínoch verejných odpočtov organizácií MŠVVaŠ SR za rok 2012
 • Výročné správy za rok 2012
 • Informácia o termínoch verejných odpočtov organizácií MŠVVaŠ SR za rok 2011
 • Výročné správy za rok 2011
 • Informácia o termínoch verejných odpočtov organizácií MŠVVaŠ SR za rok 2010
 • Výročné správy za rok 2010
 • Informácia o termínoch verejných odpočtov organizácií MŠ SR za rok 2009
 • Výročné správy za rok 2009
 • Výročné správy za rok 2008
 • Informácia o termínoch verejných odpočtov organizácií MŠ SR za rok 2008
 • Výročné správy za rok 2007
 • Informácia o termínoch verejných odpočtov organizácií MŠ SR za rok 2007
 • Informácia o termínoch verejných odpočtov organizácií MŠ SR za rok 2006
 • Výročné správy za rok 2006
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku