Výročná správa Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2013

21.07.2014
Dňa 17.7.2014 vydala Európska komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2013.

Bližšie informácie možno nájsť na webovom sídle centrálneho kontaktného útvaru pre OLAF.

Výročná správa EK bola zverejnená aj na webovom sídle
http://www.minedu.sk/vyrocne-spravy-olaf/
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku