Výročná správa EK o ochrane finančných záujmov EÚ a o boji proti podvodom za rok 2010

  • Dátum: 07.10.2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať, že Európska komisia zverejnila dňa 29. septembra 2011 svoju Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a o boji proti podvodom za rok 2010.

Samotnú Výročnú správu môžete nájsť aj na stránke Úradu vlády SR v časti „Novinky": http://www.olaf.vlada.gov.sk/19181/novinky.php.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku