Výrobky a služby stredoškolákov predstaví celoslovenská výstava JUVYR

24.11.2008

     Žiaci stredných odborných škôl budú od zajtra 25. novembra predstavovať svoje výrobky a služby na celoslovenskej školskej výstave JUVYR. Okrem výstavy, ktorá sa tento rok koná už sedemnásty raz, sa uskutoční aj 11. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem.
    
Pod záštitou Ministerstva školstva SR sa počas dvoch dní predstavia stredoškoláci prostredníctvom tvorivých pracovísk, odborných seminárov, súťaží, elektronických prezentácií, ale aj predajom vlastných výrobkov. Žiaci budú súťažiť v odbore kaderníčka, kozmetička či vizážistka, ale aj v zameraní maliar a elektronik. Cieľom výstavy je ukázať prepojenosť odborných škôl s praxou. JUVYR môže zároveň mladých ľudí motivovať pri výbere budúceho povolania. 
     Na veľtrhu sa okrem 66 domácich cvičných firiem zúčastní aj 44 zahraničných, a to z Rakúska, Českej republiky, Fínska, Maďarska, Poľska a Rumunska. Súčasťou veľtrhu bude aj súťaž cvičných firiem, na ktorej sa bude hodnotiť celkový vzhľad stánku, komunikácia a vystupovanie žiakov, katalóg a elektronické prezentácie. Na odbornom seminári Vplyv eura na cvičné firmy a podnikateľov budú mať účastníci možnosť diskutovať o aktuálnych otázkach, ktoré súvisia so zavedením eura na Slovensku.
     Bližšie informácie, ako aj program výstavy a veľtrhu, sa nachádzajú na stránke hlavného organizačného a odborného garanta podujatí, ktorým je Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Miesto: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (PKO), Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 3, Bratislava
Termín: 25. - 26. novembra 2008, 9.00 - 17.00 hod

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku