Vypracovanie ročných a záverečných správ k projektom financovaným Agentúrou na podporu výskumu a vývoja

Popis služby: Služba v zmysle zákona č. 172/2005 Z.z. umožňuje riešiteľom projektov v rámci verejných výziev agentúry vypracovanie ročných a záverečných správ o riešení a čerpaní finančných prostriedkov na projekte. Služba je poskytovaná formou elektronického formulára.

Komu je služba určená: Občanom, podnikateľom, ktorí majú platné osvedčenie na vykonávanie výskumu a vývoja.

Na aký účel služba slúži: Poskytovania informácií o odbornom riešení projektu a čerpaní finančných prostriedkov na projekte.

Spôsob použitia služby: Služba sa dá využívať iba elektronicky prostredníctvom informačného systému agentúry.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby je potrebná registrácia a prístup ku službe je až po úspešnom prihlásení do informačného systému agentúry. Prihlasovanie do IS je pomocou mena a hesla.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: (Neexistuje 1 odkaz na univerzálnu verziu formulára, pretože formulár sa môže líšiť podľa typu verejnej výzvy vyhlásenej agentúrou)
https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/spolocne/rs-zs-vv-2014/rs1-vzor-20161130.pdf
https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/spolocne/rs-zs-vv-2014/vpp-vzor-20170216.pdf
https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/spolocne/RS2-vzor.pdf
https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/spolocne/zs2-vzor.pdf

URL volania služby: https://site.apvv.sk/User/Register/Register
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku