Vypracovanie posudkov k žiadostiam o financovanie projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja

Popis služby: Služba v zmysle §19 zákona č. 172/2005 Z.z. umožňuje vybraným registrovaným hodnotiteľom vypracovať posudok na im pridelené žiadosti, ktoré boli zaslané do agentúry počas otvorenej verejnej výzvy vyhlásenej agentúrou. Služba je poskytovaná formou elektronického formulára.

Komu je služba určená: Občanom (vybraným registrovaným hodnotiteľom).

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na zabezpečenie odborného hodnotenia podaných žiadostí vo verejnej výzve vyhlásenej agentúrou.

Spôsob použitia služby: Služba sa dá využívať iba elektronicky prostredníctvom informačného systému agentúry.

Či služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby je potrebná registrácia a prístup k službe je až po úspešnom prihlásení do informačného systému agentúry. Prihlasovanie do IS je pomocou mena a hesla.

Či na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nevyžaduje sa.

Či je služba spoplatňovaná: Nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby: https://is.apvv.sk/index.aspx?Module=Judgment&Page=ProjectJudgeUnionJudgmentList&MenuID=327
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku