Vypracovanie monitorovacích správ k projektom financovaným Agentúrou na podporu výskumu a vývoja

Popis služby: Služba v zmysle zákona č. 172/2005 Z.z. umožňuje riešiteľom projektov v rámci verejných výziev po ukončení riešenia projektu vypracovať monitorovaciu správu o výstupoch a prínosoch projektu, ktoré boli dosiahnuté po ukončení riešenia projektu. Služba je poskytovaná formou papierového a elektronického formulára.

Komu je služba určená: Občanom, podnikateľom, ktorí majú platné osvedčenie na vykonávanie výskumu a vývoja.

Na aký účel služba slúži: Poskytovanie informácií o výstupoch a prínosoch projektu, ktoré boli dosiahnuté po ukončení riešenia projektu.

Spôsob použitia služby: Služba sa dá využívať papierovou formou a aj elektronicky prostredníctvom informačného systému agentúry.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby je potrebné mať riešený projekt v rámci verenej výzvy. Pre využitie elektronickej služby je potrebná registrácia a prístup ku službe je až po úspešnom prihlásení do informačného systému agentúry. Prihlasovanie do IS pomocou mena a hesla.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby:
https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/spolocne/vpp-monitoring-201702.doc

URL volania služby: https://site.apvv.sk/User/Register/Register
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku