Vyplnenie formulára čerpania dotácie VEGA za rok 2009

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich i končiacich v riešení v roku 2009, sú povinní najneskôr do 31. 10. 2009 elektronicky vyplniť formulár čerpania dotácie VEGA za rok 2009 prostredníctvom systému e-VEGA (menu Projekty/Financovanie projektu) na adrese http://evega.minedu.sk/e-vega/.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku