Vyplácanie štipendia v prvom polroku školského roka 2020/2021

Usmernenie sa týka výkladu podmienok vyplácania štipendia podľa § 149 zákona č. 245/2008 Z. z. žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy v prvom polroku školského roka 2020/2021.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku