Výnimočná výzva pre naše výnimočne inovačné firmy

  • Foto: CVTI SR
  • Dátum: 10.05.2021

Slovenské inovačné firmy majú možnosť zapojiť sa do mimoriadne zaujímavej výzvy. „Malý zázrak,“ ako ho kompetentní nazvali, sa podaril vďaka spolupráci tímu Ministerstva hospodárstva SR v súčinnosti s relevantnými národnými kontaktnými bodmi pre Horizont 2020/Horizont Európa, so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR.

ilustračné foto

„Ministerstvo hospodárstva spustilo 4. mája 2021 SR jedinečnú výzvu pre najlepšie slovenské inovačné firmy za vyše 31 mil. eur. To, čo sa podarilo v rámcoch pravidiel eurofondov, je taký malý zázrak. A vôbec to nie je štandard. Slovensko je v tomto svetlou výnimkou v rámci EÚ a vzorom, že ak sa nájde dedikovaný a pracovitý tím, tak sa dajú pohnúť veci aj napriek štandardnej odpovedi 'nedá sa,'“ informuje Národná kancelária Horizontu na svojej oficiálnej webovej stránke.

Ako sa ďalej uvádza napriek rigidným pravidlám štrukturálnych fondov sa aj s podporou Európskej komisie podarilo MH SR pripraviť pilotnú schému financovania firiem, ktoré ohodnotila medzinárodná výberová komisia v Bruseli ako výnimočné. A takáto schéma funguje len v niektorých málo krajinách Európy.

Od 4. mája 2021 sa tak firmy, ktoré získali v schéme EIC Accelerator Pilot certifikát Seal of Excellence v hodnotení Európskej komisie, môžu uchádzať o financovanie svojich vývojových, testovacích aktivít pre úspešné uvedenie ich prelomových produktov na európske trhy. Viac informácií o výzve na predkladanie návrhov.

„Výzva MH SR je pozitívnym príkladom toho, ako má podpora inovácií zo strany štátnej správy vyzerať. Je výsledkom niekoľko mesačnej intenzívnej práce tímu Ministerstva hospodárstva SR v súčinnosti s relevantnými národnými kontaktnými bodmi pre Horizont 2020/Horizont Európa,“ uzatvára Národná kancelária Horizontu so sídlom v CVTI SR.

Podrobnejšie informácie k výzvu nájdete na webovej stránke Národnej kancelárie Horizontu:

MH SR spustilo výzvu pre držiteľov Seal of Excellence

Schéma EIC Accelerator v programe Horizont Európa

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku