Vykazovanie a sledovanie priebehu zahraničných pobytov študentov, učiteľov a zamestnancov vysokých škôl

Popis služby: Služba umožňuje užívateľovi sledovanie priebehu zahraničného pobytu programu ERASMUS+, sprostredkovanie informácií z oblasti mobilít, ktoré sú rýchlo dostupné, v prehľadnej forme a čo najaktuálnejšie.

Komu je služba určená: Služba je určená pre občanov (výhradne pre študentov a zamestnancov VŠ).

Na aký účel služba slúži: Umožňuje užívateľovi evidenciu dokladov, ktoré sú vyžadované v zmysle podmienok programu ERASMUS+.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa elektronicky ako webová aplikácia.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno vyžaduje, pred použitím služby je potrebné sa zaregistrovať a prihlásiť v systéme. Po zaregistrovaní sa a prihlásení sa do systému, užívateľ vyplní formulár a tento odošle.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, nie  je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby:https://studyabroad.sk/sk/uchadzac/prihlasky/zalozit
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku