Vykazovanie a sledovanie priebehu pobytov Mobility v aplikácii STUDY Abroad

     Služba umožňuje užívateľovi sledovanie priebehu zahraničného pobytu programu ERASMUS+. Služba je dostupná na adrese https://studyabroad.sk, na využívanie služby je potrebné prihlásenie do IS. Umožňuje užívateľovi evidenciu dokladov, ktoré sú vyžadované v zmysle podmienok programu ERASMUS+.
Link na službu
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku