Vykazovanie a sledovanie priebehu pobytov Mobility v aplikácii STUDY Abroad

Popis služby: Služba umožňuje užívateľovi sledovanie a vykazovanie priebehu zahraničného pobytu programu ERASMUS+.

Komu je služba určená: Služba je určená pre občanov (výhradne pre študentov).

Na aký účel služba slúži: Služba umožňuje užívateľovi (študentovi), ktorý je na zahraničnom študijnom pobyte, sledovanie a vykazovanie priebehu zahraničného pobytu programu ERASMUS+.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa elektronicky.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, na využívanie služby je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára. Prihlásenie sa do IS je pomocou e-mailu a hesla, ktoré je zaslané e-mailom. Vyplnenie sa potvrdí kliknutím na tlačidlo Prihlásiť.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby: https://studyabroad.sk/
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku