Vyjadrenie MŠVVaŠ SR k financovaniu domácich pracovísk VaV CERN

  • Dátum: 29.11.2019

     MŠVVaŠ SR v reakcii k poskytnutiu finančných prostriedkov Ústavu experimentálnej fyziky SAV Košice na spolufinancovanie projektov VaV CERN uvádza, že rezort školstva má poskytnúť platby domácim pracoviskám v roku 2019, pričom konkrétny termín úhrady nie je zmluvne určený. Rezort školstva nemal v rozpočte potrebné prostriedky na uhradenie záväzkov, ktoré vyplývajú zo zmluvy. Ministerka školstva sa preto opakovane obrátila na ministerstvo financií so žiadosťou o navýšenie finančných prostriedkov v apríli a v októbri. Ministerstvo financií zaslalo prostriedky koncom novembra a následne boli platby na pracoviská uhradené, čím bol záväzok štátu na rok 2019 plne uhradený v súlade so zmluvou. Tento týždeň rezort školstva vďaka vyrokovaným finančným prostriedkom uhradil všetky poplatky za domáce pracoviská.
     Okrem členských poplatkov dostávajú zúčastnené domáce pracoviská 850 000 eur ročne bez grantovej súťaže priamo zo štátneho rozpočtu na pokrytie domácich nákladov na výskum. Dostávajú ich na základe zmlúv, v ktorých nie sú určené platobné termíny. Ministerstvo má povinnosť uhradiť tieto sumy až do konca roka. V roku 2019 si túto povinnosť už splnilo na 100 % a ostro sa ohradzuje proti tvrdeniam, že nedodržiava zmluvné povinnosti voči domácim pracoviskám. Tieto tvrdenia sú lživé.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku