Vyhodnotenie priebehu štvrtého dňa maturitných skúšok

20.03.2009

     MŠ SR zastúpené Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania môže potvrdiť, že ani vo štvrtý, posledný deň riadneho termínu štátnej maturitnej skúšky nedošlo k žiadnemu narušeniu jej priebehu.
     Približne 2 500 maturantov začalo o 9:45 h vypĺňať  testy externej časti písomnej skúšky z maďarského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom maďarským (2 444) a žiaci na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským testy z ukrajinského jazyka a literatúry (28).
     Podľa krajov malo posledný deň skúšobného týždňa maturovať z maďarského jazyka a literatúry prihlásených 100 maturantov v Bratislavskom, 812 v Trnavskom a 986 v Nitrianskom kraji. Ďalších 221 žiakov v Banskobystrickom a 325 v Košickom kraji. Na ukrajinský jazyk a literatúru bolo prihlásených len 28 žiakov v Prešovskom kraji.
     Po 90-minútovom teste pokračovali maturanti v písomnej forme internej časti, ktorej témy boli vyhlásené o 12:15 h prostredníctvom Slovenského rozhlasu a následne zverejnené na 18 webových stránkach. Vyžrebované témy sú uverejnené aj na stránke MŠ SR.
Fotogaléria

Bratislava 20. marec 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku