Navigácia

Vyhodnotenie 2. výzvy na inštitucionálnu spoluprácu zo Štipendijného programu EHP Slovensko

     Vyše 900-tisíc eur z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu SR dostane 12 slovenských stredných a vysokých škôl na podporu medzinárodnej spolupráce s krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru na základe poslednej výzvy Štipendijného programu EHP Slovensko spravovaného SAIA, n. o. Projekty s partnerskými školami z Nórska a Islandu sa začali realizovať na jeseň 2015 a budú ukončené najneskôr v auguste 2016.
     V rámci druhej výzvy na podporu inštitucionálnej spolupráce zo Štipendijného programu EHP Slovensko predložilo projekty 5 slovenských stredných škôl s 5 zahraničnými partnermi a 15 slovenských vysokých škôl s 20 zahraničnými partnermi. Najviac partnerov bolo z Nórska (17).
     Finančný príspevok získali 3 gymnáziá a 9 vysokých škôl zo šiestich samosprávnych krajov; z Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja neboli predložené žiadne projektové žiadosti. Podporené projekty získajú celkovo 945 375,92 eura, z toho projekty stredných škôl 170 612,10 eura a projekty vysokých škôl 774 763,82 eura. Všetci schválení žiadatelia musia do projektov vložiť vlastné finančné prostriedky vo výške 10 % z celkového rozpočtu.
     Očakáva sa, že do rozbiehajúcich sa projektov sa postupne zapojí zo slovenskej strany viac ako 100 študentov, 20 doktorandov a 63 učiteľov a z partnerských organizácií v Nórsku a na Islande 99 študentov, 18 doktorandov a 58 učiteľov. Vytvorených by malo byť viac ako 13 nových učebných metód a pomôcok a pripravených a/alebo publikovaných 25 spoločných článkov. Tematicky sa projekty vysokých škôl zameriavajú na rôzne oblasti, od prírodných vied cez politológiu, umenie, až po vzdelávanie sociálnych a pedagogických pracovníkov. Projekty stredných škôl sú zamerané najmä na environmentálne a kultúrne témy, ako aj rozvíjanie jazykových schopností študentov.
 
Bližšie informácie o Štipendijnom programe EHP Slovensko záujemcom poskytnú:
Mgr. Žofia Gulášová, administrátorka programu
Ing. Simona Želinská, finančná manažérka projektov
tel.: 02/5930 4711, 02/5930 4756
e-mail: spehp@saia.sk
 
Ďalšie informácie sú zverejnené na webových stránkach
www.spehp.saia.sk – informácie o Štipendijnom programe EHP Slovensko a on-line podávanie žiadostí
www.eeagrants.sk – informácie o Grantoch EHP a Nórskych grantoch na Slovensku
www.eeagrants.org – informácie o Grantoch EHP a Nórskych grantoch

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky