Vyhlásenie výzvy „Zdravie a bezpečnosť v školách 2023“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že na rok 2023 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2023“ vo výške 26 000,- Eur.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Oblasťou zamerania sú aktivity na podporu zvýšenia bezpečnosti a ochranu zdravia v školách. Prioritnými oblasťami podpory v rámci tohto projektu sú ochrana fyzického a duševného zdravia žiakov, skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách, zdravý životný štýl, odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevencia rizikového správania u žiakov.

Žiadosť sa predkladá prostredníctvom online formulára.

Na výzvu bolo vyčlenených 26 000,- Eur. Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 3 000,- Eur, v prípade, že hodnotiaca komisia rozhodne o mimoriadnom prínose projektu k prioritnej oblasti podpory (napr. celoslovenská pôsobnosť), môže pre konkrétny rozvojový projekt schváliť aj vyššiu sumu. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných škôl a stredných škôl.

Podanie žiadosti

Riaditeľ školy vyplní elektronický formulár dostupný na: https://zdravieabezpecnost2023.iedu.skKonečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 16. 11. 2023 do 23:59 hod.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese zdravieabezpecnost@minedu.sk.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Vážený žiadateľ / Vážená žiadateľka,

pre správne odoslanie a zaevidovanie žiadosti odporúčame aby ste si pred prípravou žiadosti prečítali všetky priložené dokumenty, ktoré Vám pomôžu správne nastaviť obsahovú stránku projektu.

 

Odporúčania:

  • na prípravu žiadosti využite INÝ prehliadač, ako je Internet Explorer;
  • ak chcete, žiadosť si pred odoslaním uložte (uložením celej stránky, vytlačením do PDF alebo inak);
  • skontrolujte, že po odoslaní žiadosti sa zobrazí informácia o prijatí žiadosti formou dialógového okna;
  • potvrdenie o odoslaní spolu s kópiou žiadosti, Vám príde aj na zadanú kontaktnú e-mailovú adresu – POZOR: niekedy dané potvrdenie príde do spamu, takže je potrebné, aby ste si skontrolovali aj nevyžiadanú poštu;
  • ak Vám potvrdzovací e-mail nepríde, skúste žiadosť odoslať z iného prehliadača a/alebo počítača (duplicitná žiadosť NIE JE dôvodom na vylúčenie žiadosti, nová žiadosť v systéme prepisuje predošlú);
  • v prípade, že Vám ani po opakovanom pokuse o registráciu potvrdzovacia správa nepríde, napíšte na e-mailovú adresu zdravieabezpecnost@minedu.sk.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky