Vyhlásenie výzvy „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2022"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že na rok 2022 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2022“ vo výške 12 000,- Eur.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Oblasťou zamerania sú aktivity určené na podporu vzdelávania detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám v ich materinskom jazyku podľa plnenia záväzkov SR k Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov. Projekt má za cieľ podporiť prípravné aktivity na realizáciu výučby jazyka národnostnej menšiny (chorvátsky, poľský, rusínsky, rómsky, ukrajinský, nemecký, český alebo bulharský jazyk) a na samotnú realizáciu výučby jazyka národnostnej menšiny.

Žiadosť sa predkladá prostredníctvom online formulára s povinnou prílohou - Súhlas zriaďovateľa.

Na výzvu bolo vyčlenených 12 000,- Eur. Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 2 000,- Eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných škôl a stredných škôl s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny alebo s vyučovacím jazykom slovenským.

Podanie žiadosti

Riaditeľ školy vyplní elektronický FORMULÁR dostupný na: https://narodnostnemensiny.iedu.skKonečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 15.11. 2022 do 23:59 hod.

Potencionálnym žiadateľom odporúčame najskôr si preštudovať a vopred vyplniť priložené podporné dokumenty a materiály, ktoré nájdete nižšie (Súbory na stiahnutie). V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese narodnostnemensiny@minedu.sk.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky