Navigácia

Vyhlásenie výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Zlepšenie materiálno-technického vybavenia špeciálnych škôl 2024“

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že v roku 2024 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu „Zlepšenie materiálno-technického vybavenia špeciálnych škôl 2024“ vo výške 75 000,- Eur.

Oprávnenými žiadateľmi sú Regionálne úrady školskej správy ako zriaďovatelia špeciálnych škôl. Maximálna výška finančných prostriedkov, ktoré môžu byť poskytnuté na jeden rozvojový projekt je 3 500,- Eur.

Špeciálna škola zriadená regionálnym úradom školskej správy predkladá žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt do 14. júna 2024 podľa postupu zverejneného nižšie prostredníctvom formulára žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov. Oprávnená doba realizácie rozvojového projektu je od 15. júla 2024 do 30. novembra 2024. Ďalšie informácie sú dostupné vo výzve na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky