Vyhlásenie výsledkov publicistickej súťaže o vede

     Už po štvrtýkrát vyhlásilo Ministerstvo školstva SR pre študentov stredných a vysokých škôl publicistickú súťaž so zameraním na vedeckú oblasť, ktorej slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční dnes 26. novembra 2008. Stredoškoláci, vysokoškoláci aj doktorandi sa do súťaže mohli prihlásiť  s autorským príspevkom na tému Nakŕmi veda ľudstvo?
    
Hlavným cieľom tohto podujatia, ktoré sa koná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, je zvýšiť záujem žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ale aj celej spoločnosti o vedecké bádanie. Súťažné príspevky hodnotila odborná komisia, ktorá posudzovala obsahovú i štylistickú úroveň jednotlivých prác a spracovanie vyhlásenej témy. 

Miesto a čas: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská 8/A, Bratislava, 13.00 hod.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky