Vyhlásenie MŠVVaŠ SR k medializovaným informáciám o porušovaní autorských práv v záverečných prácach na VŠ

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR priebežne pracuje na skvalitňovaní vysokoškolského systému. Z iniciatívy rezortu bol tento rok prijatý zákon o kvalite vysokých škôl, ktorým sa zriaďuje nezávislá akreditačná agentúra. Okrem iného sa zvýši aj úroveň kvality kontroly vysokoškolských prác. Tú zabezpečujú samotné vysoké školy.
      Zároveň s cieľom zabrániť neoprávnenej škandalizácii akademických titulov bude rezort iniciovať aj ďalšiu zmenu legislatívy tak, aby boli presne určené všeobecne záväzné postupy. „Len na základe záväzných predpisov vieme zabezpečiť, že nezákonne získané tituly budú môcť byť odnímané - zároveň však garantovať držiteľom akademických titulov, že získané tituly nebudú môcť byť neoprávnene odnímané alebo škandalizované,“ zdôrazňuje ministerka školstva Martina Lubyová.
     Z hľadiska dodržiavania práva je potrebné si uvedomiť, že na základe platnej právnej úpravy v SR prípadné porušenie autorských práv nemôže právoplatne konštatovať novinový článok, ale ani samotná vysoká škola či ministerstvo školstva. Jediné inštitúcie, ktoré môžu v tejto veci konať a rozhodovať, sú súdy.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky