Vyhlásenie k ruskej vojne na Ukrajine a medzinárodnému športu

Na základe spoločného medzinárodného stretnutia ministrov zodpovedných za šport k situácii na Ukrajine, na ktorom sa v mene ministerstva zúčastnil štátny tajomník pre šport Ivan Husár, sa v súvislosti so športom a účasťou športovcov Ruska a Bieloruska na športových podujatiach krajiny dohodli na nasledovnom spoločnom vyhlásení:

štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Ivan Husár

“Nevyprovokovaná a neospravedlniteľná vojna Ruska proti Ukrajine, ktorú podporila bieloruská vláda, je ohavnosťou a hrubým porušením jeho medzinárodných záväzkov. Rešpektovanie ľudských práv a mierové vzťahy medzi národmi tvoria základ medzinárodného športu.

My, ako kolektív rovnako zmýšľajúcich národov, potvrdzujeme našu podporu postoju medzinárodných športových organizácií v tom, že:

  • Rusku a Bielorusku by nemalo byť povolené žiadne medzinárodné športové podujatia organizovať, uchádzať sa o ich organizáciu, ani by im nemali byť pridelené.
  • Individuálni športovci nominovaní Ruskom alebo Bieloruskom, športoví odborníci a tímy reprezentujúce ruský alebo bieloruský štát by mali mať zakázané súťažiť v iných krajinách, vrátane tých organizácií, miest alebo značiek, ktoré aktívne reprezentujú Rusko alebo Bielorusko, ako sú napr. veľké futbalové kluby.
  • Všade, kde je to možné, by sa mali prijať primerané opatrenia na obmedzenie sponzorstva a inej finančnej podpory od subjektov s väzbami na ruský a bieloruský štát.

Vyzývame všetky medzinárodné športové federácie, aby prijali tieto zásady a tlieskame všetkým, ktorí tak už urobili. Vítame aj rozhodnutie Medzinárodného paralympijského výboru zakázať ruským a bieloruským športovcom súťažiť na Zimných paralympijských hrách v roku 2022 v Pekingu. Tieto obmedzenia by mali platiť dovtedy, kým nebude opäť možná spolupráca podľa základných zásad medzinárodného práva.

Odporúčame všetkým medzinárodným športovým organizáciám a všetkým príslušným právnym subjektom, aby neuplatňovali sankcie voči športovcom, trénerom alebo športovým funkcionárom, ktorí sa rozhodnú jednostranne vypovedať svoje zmluvy s ruskými, bieloruskými alebo ukrajinskými klubmi, ako aj nepostihovali alebo netrestali organizátorov športových súťaží, ktorí sa rozhodnú zakázať účasť športovcom alebo tímom nominovaným Ruskom alebo Bieloruskom.

Okrem toho podporujeme medzinárodnú športovú komunitu, aby naďalej preukazovala svoju solidaritu s obyvateľmi Ukrajiny, a to aj podporou pokračovania ukrajinského športu všade tam, kde je to možné.”

Toto spoločné vyhlásenie dňa 8. marca 2022 podpísalo 26 členských krajín EÚ (okrem Bulharska), Austrália, Island, Japonsko, Kanada, Kórejská republika, Nórsko, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké, Švajčiarsko.

Originál spoločného vyhlásenia nájdete tu: Statement on Russia’s War on Ukraine & International Sport - United States Department of State


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky