Navigácia
Skočiť na obsah

Výdavky štátu na vzdelávanie vzrastú najrýchlejšie za desaťročie

Výdavky štátu na vzdelávanie budú v roku 2024 rásť najrýchlejšie za posledné desaťročie. Podľa ministra Tomáša Druckera rozpočet verejnej správy zohľadňuje kľúčové projekty, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu vzdelávania na všetkých stupňoch škôl. Patrí medzi nich financovanie podporných opatrení pre žiakov, zabezpečenie medziročného rastu výdavkov na mzdy pre učiteľov a odborných pracovníkov, riešenie nedostatku pedagógov v niektorých regiónoch, ako aj zavedenie výkonnostných zmlúv s vysokými školami.

Pozn.: Rozpočtované výdavky bez prostriedkov z rozpočtu EÚ, Plánu obnovy a odolnosti SR a spolufinancovania eurofondov.

Výdavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa medziročne zvýšia o 669 miliónov eur na 4,029 miliardy eur. Predstavuje to takmer 20-percentný nominálny rast oproti rozpočtu v roku 2023. Po pripočítaní prostriedkov z rozpočtu EÚ, Plánu obnovy a odolnosti SR a spolufinancovania eurofondov bude mať kapitola ministerstva školstva v budúcom roku k dispozícii celkovo 4,287 miliardy eur.

Kvalitu vzdelávania na Slovensku som označil za národnú tragédiu. Ak ju chceme riešiť, vzdelávanie sa musí stať spoločenskou prioritou nielen v rečiach, ale aj v činoch. Návrh rozpočtu na rok 2024 je prvým krokom k tomu, aby zmeny v školstve prinášali skutočné výsledky,“ zdôraznil minister T. Drucker. Rozpočet pre rezort školstva na rok 2024 podľa neho nie je dokonalý, ale aj vzhľadom na nevyhnutnú konsolidáciu verejných financií ho označil za „uspokojivý“.

V oblasti financovania regionálneho školstva vládny návrh rozpočtu zohľadňuje vplyv valorizácie miezd pedagógov a odborných zamestnancov od septembra 2023, financovanie podporných opatrení pre žiakov, rast nákladov škôl na energie či vyšší príspevok štátu na nákup učebníc. Novinkou v roku 2024 bude zavedenie mechanizmu financovania regionálneho odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov (60 mil. eur), ktorého cieľom je riešiť nedostatok učiteľov v niektorých regiónoch a vo vybraných aprobáciách.

Najväčšou zmenou vo financovaní vysokého školstva bude zavedenie výkonnostných zmlúv s verejnými vysokými školami. Ich cieľom je postupný prechod na financovanie založené na výkone a kvalite výsledkov jednotlivých škôl. V roku 2024 je na výkonnostné zmluvy vyčlenená suma 47,3 milióna eur, ktorú vysoké školy dostanú navyše. Súčasťou vyššieho rozpočtu rezortu školstva bude aj vyše 25 miliónov eur na plnenie úloh Národnej stratégie výskumu, vývoja  a inovácií.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s plnením Programového vyhlásenia vlády SR spustilo takmer štyri desiatky projektov, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu vzdelávania na Slovensku aj efektívnosť jeho financovania.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky