Navigácia

Vydávanie časopisov Naše ráno, Za svetlom a Bodka pre zrakovo postihnutých žiakov z celého Slovenska

Zverejnenie vyhodnotenia

predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie na na podporu vydávania časopisov Naše ráno, Za svetlom a Bodka pre zrakovo postihnutých žiakov z celého Slovenska

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bola doručená žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu vydávania časopisov Naše ráno, Za svetlom a Bodka pre zrakovo postihnutých žiakov z celého Slovenska (ďalej len dotácia“) v zmysle § 6c zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

V prílohe č. 1 je Vyhodnotenie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu vydávania časopisov Naše ráno, Za svetlom a Bodka pre zrakovo postihnutých žiakov z celého Slovenska.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky