Výberové konanie na riaditeľa Národného športového centra

  • Dátum: 24.09.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypísalo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Národného športového centra so sídlom v Bratislave. Ide o priamo riadenú rezortnú organizáciu, ktorá pripravuje vrcholových športovcov na športovú reprezentáciu, vzdeláva športových odborníkov a spravuje tiež štátny informačný systém v športe.

Optimálny kandidát by mal vedieť nielen prevziať na na seba zodpovednosť za kvalitné plnenie úloh organizácie, ale mal by sa stať lídrom inovácií v zastrešovaných činnostiach a mal by dokázať profesionálne zviditeľniť prácu štátu v oblasti športu.

Žiadosti o zaradenie do výberového konania je možné podať do 7. októbra 2020 do 23:59 hod. Viac informácií o obsadzovanom pracovnom mieste sa dozviete na https://www.minedu.sk/data/att/17331.pdf.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku