VÚDPaP pozýva študentov psychologických či sociálnych smerov na bezplatnú konferenciu

  • Foto: VÚDPaP
  • Dátum: 09.10.2020

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie organizuje bezplatnú študentskú konferenciu 3xKAM. Konferencia študentom prinesie širokú paletu tém, z ktorých si budú môcť vybrať webináre, ktoré sa im najviac hodia do kariérneho smerovania. Konferencia sa uskutoční 22. a 23. októbra 2020 a vzhľadom na epidemické opatrenia bude online.

Tento rok sa VÚDPaP rozhodol zorganizovať bezplatnú online konferenciu primárne pre študentov. Máme na to viacero dôvodov, v prvom rade vnímame potrebu študentov získať vedomosti a zručnosti z praxe. Navyše, vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu, považujeme za dôležité dodržiavať sociálny dištanc. Vďaka tomu, že naša konferencia sa realizuje prostredníctvom programu Microsoft Teams, môžeme hosťovať veľké počty ľudí a zároveň sociálny dištanc dodržať. Organizačný tím konferencie si dal za cieľ poskytnúť študentom širokú paletu tém, z ktorých si budú môcť vybrať tie webináre (v každom bloku 3 paralelné témy), ktoré sa im budú najviac hodiť do ich konkrétneho kariérneho smerovania.

Hlavné bloky konferencie 3xKAM pokrývajú témy:

  1. Na čo nám je psychológia?
  2. Dieťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami
  3. Kvalita v poradenstve
  4. Dieťa v škole
  5. Multidisciplinárny prístup

Konferencia tiež ponúka exkluzívnu možnosť pre doktorandov prihlásiť si svoje práce.

Online konferencia VÚDPaP pre študentov pedagogických, psychologických a sociálnych smerov 3xKAM sa uskutoční 22.-23.októbra 2020.

Prihlásiť na konferenciu sa môžete tu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEX85nEpBm0u-glf0vEOvz3PWkcKOGgpmu_Ox_Vs-cjfp1UA/viewform

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku