Vstúpte do Krajiny dôstojnosti! IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vydáva kartovú hru o sociálnych právach

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vydáva slovenský preklad kartovej hry Vstúpte do Krajiny dôstojnosti! Cieľom hry z dielne Rady Európy je učiť mladých ľudí o sociálnych právach a sociálnych politikách. Mladí ľudia sa prostredníctvom hry stanú predstaviteľmi pomyslenej Krajiny dôstojnosti a v spoločnej diskusii sa snažia sumarizovať priority jej fungovania tak, aby vytvorili čo najlepšie podmienky pre život svojich obyvateľov.

Cieľom hry z dielne Rady Európy je učiť mladých ľudí o sociálnych právach a sociálnych politikách

Skutočná realita, pokiaľ ide o sociálne práva naprieč Európou ukazuje, akými krehkými sa základy kultúry ľudských práv môžu stať a ako veľmi sú potrebné vzdelávacie programy na zdolávanie prekážok, ktorým mladí ľudia čelia, ak chcú svoje sociálne ľudské práva v každodennom živote uplatňovať. V tejto súvislosti predstavuje hra Vstúpte do Krajiny dôstojnosti! vzdelávací nástroj, prostredníctvom ktorého môžu mladí ľudia v rámci ľudských práv spoznávať sociálne práva a sociálne politiky.

Hra pozostáva zo sady hracích kariet, výsledkovej tabuľky a manuálu pre facilitátorov hry. Manuál obsahuje inštrukcie k hre a návrhy, ako postupovať v jednotlivých krokoch hry. Sú v ňom aj kapitoly venované základným informáciám o sociálnych ľudských právach, sociálnej politike, výchove k ľudským právam a mládežníckej politike. Manuál obsahuje aj odkazy na ďalšie vzdelávacie nástroje a materiály, ktoré vznikli v sektore mládeže Rady Európy – niektoré z nich vyšli aj v slovenskom jazyku z predchádzajúcej iniciatívy IUVENTY (príručky Kompas a Kompasito pre výchovu mládeže a detí k ľudským právam).

Hru môže hrať každý. Nie sú potrebné žiadne špeciálne zručnosti či pokročilé vedomosti, len motivácia a záujem o ľudské práva, najmä o sociálne práva. Dá sa hrať v medzinárodných, národných aj miestnych skupinách. Dôležité je, ako bude hra facilitovaná. Facilitátor by mal mať aspoň minimálne skúsenosti s vedením vzdelávacích aktivít a povedomie o sociálnych právach ako súčasti ľudských práv.  Hru je možné hrať v rôznych formálnych či neformálnych pedagogických prostrediach, ako súčasť vzdelávacieho kurzu, v školách, v skupinách rovesníkov alebo v rámci akejkoľvek pedagogickej aktivity.

 

Vo tlačenej podobe sa hra k svoju publiku dostane predovšetkým na vzdelávacích workshopoch IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, ktoré sa uskutočnia už na jeseň. Na týchto workshopoch bude hra nielen predstavená, ale školitelia vysvetlia jej princípy, predstavia možnosti hrania a oboznámia účastníkov so všetkými jej súčasťami.

 

V online podobe je hra k dispozícii na stiahnutie na tomto linku.

 

Ponuka aktuálnych a pripravovaných vzdelávacích workshopov je pravidelne zverejňovaná v kalendári IUVENTY.

 

Hra Vstúpte do Krajiny dôstojnosti! vznikla v rámci projektu Vstúpte! týkajúceho sa prístupu k sociálnym právam pre mladých ľudí zo znevýhodnených prostredí a pri príležitosti 50. výročia Európskej sociálnej charty. Projekt Vstúpte! bol vytvorený v sektore mládeže Rady Európy v reakcii na narastajúcu obavu spojenú s otázkami sociálnej súdržnosti a inklúzie mládeže. Projekt sa začal v roku 2009 a jeho cieľom je rozvoj práce s mládežou a reakcií v rámci mládežníckej politiky na vylúčenie, diskrimináciu a násilie, ktoré ovplyvňujú mládež. Viac o projekte TU


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky