Vrcholí týždeň vzdelávania mládeže o rakovine pľúc

21.11.2008

     Dnes vrcholí týždeň vzdelávania mládeže v rámci celosvetovej kampane „November - Mesiac povedomia o rakovine pľúc". Cieľom je podporiť záujem mladých ľudí o túto problematiku a informovanosť, ale aj vyzdvihnúť význam podpory v rodine.
     Iniciatíva sa uskutočňuje v spolupráci s Ministerstvom školstva SR. Podporil ju aj podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. V rámci kampane pripravili jej organizátori taktiež podklady k didaktickému listu venovanému téme rakovina pľúc, ktorý môžu školy využiť.
     Kampaň prebieha na Slovensku vôbec prvýkrát. Jej úlohou je zvýšiť informovanosť o ochorení medzi laickou verejnosťou, vyzdvihnúť prevenciu a skorú diagnostiku. K tomu pomáha aj internetová stránka kampane www.rakovinapluc.sk.

Bratislava 21. november 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku