Vodohospodári a dve stredné odborné školy podpísali memorandum o spolupráci

     Za účasti ministra školstva Petra Plavčana, ministra práce Jána Richtera a štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Borisa Suska dnes podpísali zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) a dvoch stredných odborných škôl (SOŠ) spoločné memorandum o spolupráci a pomoci. Stalo sa tak počas prvého dňa odborného veľtrhu práce JOB EXPO 2016 v Nitre a minister Plavčan spolu s kolegami z vlády tento dokument hneď aj symbolicky „pokrstil“, ako inak, vodou.
     Memorandum otvára nový priestor pre úzku spoluprácu vodohospodárov s SOŠ technickou v Košiciach a Súkromnou SOŠ Deutsch – Slowakische Akademien v Trebišove s cieľom podporiť vzdelávanie v oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva. Dôvodom je potreba výchovy novej generácie kvalitných odborníkov, ktorých bude vodné hospodárstvo na Slovensku potrebovať v zvýšenej miere po roku 2020.
memorandum16     „Podpora študijných odborov s perspektívou budúceho zamestnania je v záujme rezortu školstva. Je potrebné podporovať tie študijné odbory, pri ktorých dôjde k užšiemu prepojeniu zamestnávateľov a stredných odborných škôl v celom systéme odborného vzdelávania a prípravy. Aj v oblasti vysokých škôl, ministerstvo školstva podporuje vybrané študijné odbory formou motivačného štipendia. K takým patria i odbory Vodné hospodárstvo a Vodné stavby. Teší ma, že o túto novú generáciu odborníkov bude na trhu práce záujem“, podporil budúcich študentov minister školstva Peter Plavčan.
     „Náš podnik bude po roku 2020 potrebovať viac ako 80 vysokoškolsky vzdelaných odborníkov a približne 150 kvalifikovaných stredoškolákov a v nasledujúcich rokoch ďalších absolventov stredných a vysokých škôl. Vzhľadom na našu celoslovenskú pôsobnosť vieme ponúknuť prácu kvalifikovaným pracovníkom aj v menej rozvinutých častiach Slovenska. V dôsledku dôchodkového veku sa mladí uplatnia aj v robotníckych profesiách“, povedal po podpise memoranda generálny riaditeľ SVP, š. p., M. Supek.
     Memorandum medzi SVP a strednými školami s celoslovenskou pôsobnosťou súvisí s novým študijným odborom Technik vodár, vodohospodár, na ktorý začnú obe školy na východe Slovenska prijímať prvých študentov už od nového školského roka 2016/2017.
     Dokument vytvorí platformu na výmenu odborných skúseností a vedomostí na úrovni pedagógov a vodohospodárov SVP, ako aj na praktické cvičenia pre žiakov 3. a 4. ročníkov SOŠ. Absolventi škôl budú môcť po absolvovaní nového maturitného odboru pracovať napr. ako technici merania a regulácie, ochrany vodných zdrojov, prevádzky kanalizácií a čističiek odpadových vôd, špecialisti kontroly kvality vôd, technickí špecialisti vodárenských koncepcií, dispečeri krízového riadenia a manažéri.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky