Vo vedeckej cukrárni sa bude diskutovať aj o výrobe cukríkov

  • Dátum: 09.10.2014
      Moderné technológie spracovania rôznych materiálov a ich využitie pri výrobe potravín, vrátane cukroviniek a čokoládových produktov budú témou októbrovej vedeckej cukrárne.
     Jej hosťom bude v utorok 21. októbra 2014 prof. Ing. Marián Peciar, PhD. z  Ústavu chemických a hydraulických strojov a zariadení Strojníckej fakulty STU v Bratislave.   
     Prednáška s názvom Procesná technika - moderné spracovateľské technológie je určená pre žiakov stredných škôl a bude sa konať v konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave na Patrónke. Organizuje ju Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.


 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku