Vnútorné rezortné predpisy vydané v roku 2009

 Metodický pokyn č. 1/2009-R z 23. decembra 2008 na hodnotenie žiakov základnej školy zrušený Metodickým pokynom č. 7/2009-R

Metodické usmernenie 16/2009-R z 27. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa metodické usmernenie č. 12/2008 zo 6. októbra 2008 k realizácii nariadenia vlády SLovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliećnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z. - Zrušené MU č. 14/2010-R s účinnosťou od 1. októbra 2010

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky