Vnútorné rezortné predpisy vydané v roku 2008

Smernica č. 2/2008-R z 1. februára 2008, ktorou sa upravuje postup Ministerstva školstva SR a ďalších priamo ridenách organizácií pri výbere materiálnych didaktických prostriedkov, ich autora, vydávateľa a výrobcu - zrušená smernicou č. 15/2008-R z 15. decembra 2008

Metodické usmernenie č. 12/2008 zo 6. októbra 2008 k realizácii nariadenia vlády SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách - Zrušené MU č. 16/2009-R s účinnosťou od 15. septembra 2009

Smernica č. 15/2008-R z 15. decembra 2008, ktorou sa upravuje postup Ministerstva školstva SLovenskej republiky a ďalších priamo riadených organizácií pri výbere materiálnych didaktických prostriedkov - zrušená smernicou č. 10/2011 z 15. februára 2011

Smernica č. 6/2008-RI z 10. apríla 2008 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky (zrušená smernicou č. 41/2010)

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky