Vládou schválený zákon o bezpečnosti na športových podujatiach

11.06.2008

     Na svojom dnešnom rokovaní vláda SR schválila návrh zákona o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí.
     Cieľom navrhovanej legislatívnej úpravy je zvýšenie úrovne správania divákov a bezpečnosti na štadiónoch, najmä v športových odvetviach futbal a hokej. Ministerstvo školstva SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR tak reaguje na  udalosti pri futbalových stretnutiach na štadiónoch najvyššej súťaže, ale aj na opatrenia a odporúčania Rady Európskej únie na účely medzinárodnej policajnej spolupráce a opatrenia na predchádzanie násiliu a výtržnostiam.
     Návrh zákona sprísňuje povinnosti organizátorov športových podujatí, rozširuje oprávnenia usporiadateľov a povinnosti účastníkov podujatí, určuje nové úlohy obciam a mestám.

Bratislava 11. júna 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku